UPPSALA UNIVERSITET : EBC : EGS : Systematic Biology
Uppsala universitet
Hoppa över länkar

Home

Research
Present research
Publications
PhD theses

Information
General
Internal

People
List of staff
In memory of Olov Hedberg

Education
Undergraduate
Postgraduate

Olov Hedberg

1923-2007

Olov (Olle) Hedberg, professor i systematisk botanik vid Uppsala universitet 1970 - 1989, har avlidit nära 84 år gammal. Han efterlämnar hustrun Inga, docent i botanik, samt barnen Per, Bengt, Göran, Björn och Maria med familjer.

Redan under skoltiden i Västerås var Olle Hedberg kunnig botanist med siktet inställt mot fjällvärlden, där fältarbeten i Abisko och på Pältsa i Sveriges nordligaste hörn ledde till ett par av hans första vetenskapliga uppsatser.

År 1948 tog han den chans som blev bestämmande för hans forskarbana. En stor svensk zoologisk expedition till Östafrika höll på att organiseras av uppsalaentomologen Åke Holm, och Olle frågade denne om de inte också kunde behöva en botanist. Jo, han var välkommen bara han kunde skaffa de pengar han behövde.

Så kom Olle till Afrikas höga berg, där han tog sig an flora och vegetation i den högsta, den "afroalpina" zonen. Han analyserade arters variation från berg till berg.

Artbildningsproblemen på de isolerade afrikanska bergsmassiven stod i fokus. På detta material grundade han sin doktorsavhandling, publicerad 1957, en klassiker på sitt område, ännu flitigt citerad. Den följdes några år senare av en vacker bok om växternas livsformer i den afroalpina miljön.

Afrikas berg förblev det centrala i Olle Hedbergs forskning, även om han skrev åtskilligt också om nordisk och arktisk flora. Särskilt viktigt var att han lät forskarkurserna i växtsystematik inte bara omfatta allmän metodik utan inriktas på problem i Afrikas floras som man gemensamt sökte lösa och föra fram till en tryckt uppsats.

Vackra klockväxter av släktet Canarina, lockade den första kursen till ett lyckat resultat. Ibland blev höjdpunkten en exkursion till Östafrika, där Olle lade vikt på att eleverna lärde sig att arbeta rationellt i fält. Många lockades till växtsystematiken, även om inte alla Olles elever inriktades mot Afrika i sin kommande forskning.

För Olle var det väsentligt att afrikanerna själva blev delaktiga i och fick möjlighet att bedriva forskning, inte minst den som handlade om deras egen världsdel.

Han engagerade sig på 1960-talet starkt i uppbyggandet av Kenya Science Teachers College, som leddes från Uppsala universitet och där Olle hade huvudansvar för biologin.

Med tiden rekryterades doktorander från flera afrikanska länder till institutionen i Uppsala och många kom att bli verksamma vid institutioner i sina hemländer, t. ex. universitetet i Addis Abeba. Olle inspirerade till efterföljd på flera håll, särskilt vid universiteten i Köpenhamn och Oslo, där också många afrikanska botanister utbildats.

Också för flera mer allmänna ekologiska problem i Afrika togs Olle Hedbergs kunnande i anspråk, inte minst i Tanzania. Naturskyddet och miljöfrågorna, särskilt hoten mot den biologiska mångfalden, engagerade honom tidigt. Otaliga är de möten inom olika organisationer där han deltagit med insatser för Afrikas natur för ögonen. Några år under 1960-talet var Olle generalsekreterare för AETFAT, ett viktigt kontaktforum för botanister i och utanför Afrika. Den kongress som hölls i Uppsala 1966 ägnades framför allt åt biologiskt bevarande på den afrikanska kontinenten

Samarbete med Etiopien fick med åren allt större betydelse och manifesterades i det stora projektet "Flora of Ethiopia" (som efter politiska förändringar blev "Flora of Ethiopia and Eritrea"). Det första av tiotalet band kom ut 1989 och detta pionjärarbete om en mycket rik flora är nu nära sin fullbordan. I detta arbete spelade hans hustru Inga från första stund en ledande roll, därtill medverkar flera etiopiska botanister och många andra.

Olle var entusiastisk, optimistisk och rättfram - aldrig rädd att säga sin uppfattning även i motvind, t.ex. i den animerade debatt mellan s.k. grön och vit biologi som pågick under 1960- och 70-talen . Olle hade en stor vänkrets bland kollegor över hela världen, särskilt i Storbritannien, där institutioner som Royal Botanic Gardens, Kew och Natural History Museum i London ofta såg honom som gästforskare.

The Linnean Society of London förärade honom 1978 sin guldmedalj för framstående botaniska insatser. Han var ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala.

Sista året var Olles hälsa vacklande men det gladde honom mycket att vid Linnépromotionen i maj 2007 promoveras till jubeldoktor vid det universitet där han verkat genom alla år.

Bengt Jonsell, Mats Thulin

Porträtt av Olov Hedberg Olov Hedberg


Bild av Olle i fält


Bild av Olle på ett berg


Bild av Olle och en stor växt


Bild av Olle på en konferens